Câu chuyện thẩm định sách

THƯ PHÚC ĐÁP về Thông báo số 11498/TB-KHN (Lần 1) của Trung tâm Khai thác Vận chuyển, Bưu Cục Khai thác Ngoại dịch ngày 22/12/2017: TÔI SẼ KHÔNG TỪ CHỐI NHẬN HÀNG!

Tôi sẽ không lựa chọn phương án xử lý “từ chối nhận hàng” như đã hướng dẫn trong Thông báo số 11498/TB-KHN (Lần 1) của Trung tâm Khai thác Vận chuyển, Bưu Cục Khai thác Ngoại dịch. Sở dĩ tôi từ chối phương án này vì tôi không đồng ý với Giấy xác nhận 5918/GXN-STTTT ký ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Sở Thông Tin và Truyền thông (STTTT) thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy, tôi sẽ nghiên cứu quy trình khiếu nại đối với hàng hoá của mình để khiếu nại Giấy xác nhận này của Sở TTTT TPHCM.