Câu chuyện về Hoa Ưu Đàm trong Kinh Phật và "dị bản" của phần tử đội lốt Phật giáo

Phần 3: Niềm tin của chúng tôi

Bất kỳ ai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và trải nghiệm những thay đổi diệu kỳ về tinh thần và sức khỏe thể chất đều tin vào sự bảo hộ của Pháp Luân. Khi nhận thấy Sư phụ của mình có nhiều đặc điểm tương đồng với những điều được tiên tri, họ lại càng hoan hỉ và tự hào hơn. Theo tôi, niềm tin của học viên Pháp Luân Công là sự liên hệ có căn cứ và việc họ vui mừng, cảm khái cũng hết sức logic bởi vì họ hiểu và trải nghiệm những điều kỳ diệu từ sức khỏe cùng sự thăng hoa trong cuộc sống tinh thần, chứ không phải là sự lạc quan cao hứng theo kiểu mà tác giả “bồi bút” Liên Hoa dán nhãn là “mê tín dị đoan”, u mê, không minh bạch.

Câu chuyện về Hoa Ưu Đàm trong Kinh Phật và "dị bản" của phần tử đội lốt Phật giáo

Phần 2: Lịch sử xuất hiện hoa Ưu Đàm trên thế giới

Phần 1: Giới thiệu về Hoa Ưu Đàm được dự ngôn trong Kinh Phật Hoa Ưu Đàm được ghi nhận xuất hiện lần đầu tiên ở đâu? Nếu quay ngược về thời điểm nhân loại lần đầu chính thức ghi nhận về sự xuất hiện của loài hoa có hình dáng thân mảnh như cước, hình… Continue reading Phần 2: Lịch sử xuất hiện hoa Ưu Đàm trên thế giới

Câu chuyện về Hoa Ưu Đàm trong Kinh Phật và "dị bản" của phần tử đội lốt Phật giáo · Nhật Ký Hành Trình · Những luận điệu vu khống, bôi nhọ Pháp Luân Công ở Việt Nam · Tạp bút

Phần 1: Giới thiệu về Hoa Ưu Đàm được dự ngôn trong Kinh Phật

Khoảng 20 năm gần đây, liên tục có những bài báo ghi lại hình ảnh của một loài hoa lạ mọc ở các nước khác nhau như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Australia, Pháp, Mỹ… mà người ta thường gọi là “hoa Ưu Đàm”. Loài hoa này có đặc điểm: thân mảnh như… Continue reading Phần 1: Giới thiệu về Hoa Ưu Đàm được dự ngôn trong Kinh Phật